Hipertireoza

Objašnjenje pojma Hipertireoza:


Povećana aktivnost štitne žlijezde koje za posljedicu ima pretjerano lučenje hormona štitnjače.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipertireoza