Hipnoza

Objašnjenje pojma Hipnoza:


Stanje sužene svijesti koje je proizveo hipnotizer.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipnoza