Hipo

Objašnjenje pojma Hipo:


Prefiks koji znači manje ili ispod normalne vrijednosti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipo