Hipotermija

Objašnjenje pojma Hipotermija:


Niska tjelesna temperatura.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipotermija