Hondrociti

Objašnjenje pojma Hondrociti:


Stanice hrskavičnog tkiva koje su odgovorne za izgradnju sastavnih dijelova hrskavičnog tkiva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173