Hondrom

Objašnjenje pojma Hondrom:


Benigni tumor ili izraslina slična tumoru koja nastaje od hrskavice. Najčešće nastaju u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi, obično na malim kostima šaka i stopala, bedrenoj kosti, nadlaktičnoj kosti ili rebru. Može ostati unutar tkiva hrskavice ili kosti (enhondrom) ili na njihovoj površini (ekhondrom).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hondrom