Hondromatoza

Objašnjenje pojma Hondromatoza:


Formiranje više hondroma.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173