Novi bubreg za bolji mozak

Novi bubreg za bolji mozak

Novi bubreg za bolji mozak
  • Objavljeno: Utorak, 18.11.2008.
  • Prosječno vrijeme čitanja:
  • Broj riječi:

Kategorija: Zanimljivosti

Pacijenti s bubrežnom bolesti često imaju kognitivno oštećenje, ali transplantacija bubrega može poboljšati njihove mentalne sposobnosti, opisano je u istraživanju predstavljenom na godišnjem sastanku Društva za nefrologiju (Society of Nephrology) održanog u Philadelphiji, objavljeno je na Reuters Health.

Već je dobro poznato da je kronična ili uznapredovala bolest bubrega koja zahtijeva dijalizu povezana sa smanjenjem kognitivnih funkcija. Prethodne male studije upućivale su na činjenicu da je kognitivno oštećenje reverzibilno i da se popravlja uspješnom transplantacijom bubrega.

Da bi to dublje istražili, dr. Mark Unruh s University of Pittsburgh, Pennsylvania i njegovi kolege procijenili su kognitivne sposobnosti kod 37 pacijenata prije i nakon transplantacije bubrega zbog uznapredovale bubrežne bolesti. Također su procijenili i kognitivne funkcije u dvjema različitim vremenskim točkama u odgovarajućoj kontrolnoj skupini od 23 pacijenta s uznapredovalom bolesti bubrega koji nisu bili na transplantaciji.

Dr. Unruh i kolege pronašli su statistički znatno poboljšanje u izvedbi testova verbalnog učenja i pamćenja, pozornosti i jezika nakon primanja transplantata.

No takvo poboljšanje nisu pronašli kod pacijenata koji nisu imali transplantaciju. Zapravo su se rezultati na kognitivnim testovima pogoršali tijekom vremena.

"Dok su oni liječeni transplantacijom bubrega pokazali mala, ali značajna poboljšanja u specifičnim dijelovima kognitivne sposobnosti, usporedna skupina pacijenata koja nije primila transplantat pokazala je pogoršanje u kognitivnim sposobnostima." komentirao je dr. Unruh.

"Ti rezultati potvrđuju prethodne radove s manjim brojem pacijenata i daju dugoročnu vrijednost rezultata studija koje promatraju samo presjek primatelja tranplantiranih bubrega," dodao je.

Nadalje, Unruh je izjavio kako ti rezultati podupiru stajalište da transplantacija bubrega daje optimalnu zamjensku terapiju za funkciju bubrega i "daje mogućnost za poboljšanje kvalitete života i rehabilitacije pacijenata s kroničnim i uznapedovalim bolestima bubrega."

Za MojDoktor:
Maja Vajagić, dr.med.

Vitashop
Najčitanije zanimljivosti