Logopedski kabinet "Verbum sanum"

Adresa: Jarun 43

Grad/mjesto: Zagreb , Jarun

Radno vrijeme: cijeli dan

Kontakt osoba: prof. logoped Biserka Beluhan Grgec

Telefon: 01 36 39 810

E-mail: verbum.sanum@zg.htnet.hr

Web: http://www.verbum-sanum.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci