Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo

Adresa: Petra Preradovića 2/a

Grad/mjesto: Đakovo ,

Telefon: 031 81 34 46

Fax: 031 81 13 00

E-mail: dom-zastarije.djakovo@os.htnet.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci