Silymarin tvrde kapsule

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Silymarin kapsule sadrže?

Djelatna tvar je rafinirani i normirani suhi ekstrakt sikavičinog ploda.

Jedna tvrda kapsula sadrži 156,7–191,6 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i normiran) iz Silybum marianum L. Gaertner, fructus (sikavičin plod) (24–27 : 1) što odgovara 100 mg silimarina izraženo kao silibinin.

Ekstrakcijsko otapalo: aceton 95 % V/V.

Drugi sastojci su: manitol, povidon; karmelozanatrij, umrežena; natrijev škroboglikolat; silicijev dioksid, koloidni; bezvodni; talk; natrijev stearilfumarat; želatina; boja titanijev dioksid (E171); boja azorubine (E122); boja indigo carmine (E132).

Kako Silymarin kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Silymarin tvrde kapsule sadrže žućkasto smeđi prašak u želatinskoj kapsuli bijele boje tijela s ljubičastom kapicom.

30 kapsula (3x10) u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

60 kapsula (6x10) u PVC/ PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Silymarin?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Silymarin i za što se koristi?

Silymarin je biljni lijek na bazi sikavičnog ploda.

Silymarin kapsule primjenjuju se kao potporno liječenje u odraslih kod poremećaja funkcije jetre u sljedećim bolestima i stanjima:

  • kronični hepatitis B i C (upalna bolest jetre)
  • oštećenje jetre zbog izloženosti alkoholu uz prestanak unošenja alkoholnih pića u organizam
  • ciroza jetre.
Doziranje

Kako uzimatiSilymarin?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kapsule je potrebno uzeti s malo tekućine, neovisno o obroku.

Preporučena dnevna doza na početku liječenja i u slučaju težeg oštećenja funkcije jetre, su dvije kapsule dva puta na dan tijekom 8 tjedana. Nakon toga preporučuje se nastavak liječenja s po jednom kapsulom dva puta na dan.

U slučaju lakšeg oštećenja jetre, od početka liječenja se preporučuje uzimanje po jedne kapsule dva puta na dan.

Duljinu trajanja terapije potrebno je odrediti u dogovoru s liječnikom.

Ukoliko se simptomi bolesti ne poboljšaju ili se pogoršaju tijekom 15 dana primjene ovog lijeka, potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Silymarin se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedovoljno podataka o učinkovitosti i sigurnosti primjene u ovoj dobnoj skupini.

Ako uzmete više Silymarin kapsula nego što ste trebali

Iako nisu zabilježeni simptomi zbog prekoračenja preporučenog doziranja, obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzmete više Silymarin kapsula nego što ste trebali. Uzmite preostale kapsule ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Silymarin

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, tada je uzmite čim se sjetite, osim ako je već blizu vrijeme za uzimanje sljedeće redovite doze. U tom slučaju, propuštenu dozu nemojte uzeti, već nastavite s primjenom lijeka po uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Silymarin kapsule

Ne očekuju se simptomi ukoliko prekinete uzimati ovaj lijek.

U slučaju da Vam je liječnik propisao vrijeme trajanja terapije tada ovaj lijek uvijek primjenjujte kroz cijelo vrijeme koje je propisano.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Silymarin kapsula, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Silymarin:

  • ako ste alergični na djelatnu tvar ili ili druge biljke iz porodice Asteraceae (Compositae)/glavočike ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Silymarin.

Silymarin se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 18 godina zbog nedovoljno podataka o učinkovitosti i sigurnosti primjene u ovoj dobnoj skupini.

Ako ste trudni ili dojite Silymarin smijete uzimati samo kada je to strogo indicirano i u dogovoru s liječnikom (pogledajte dio Trudnoća i dojenje).

Liječenje Silymarin kapsulama je uspješno samo ako izbjegavate tvari koje oštećuju jetru (npr. alkohol).

Drugi lijekovi i Silymarin kapsule

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Tijekom uzimanja silimarina, metabolizam drugih lijekova koji se istovremeno uzimaju može biti promijenjen, zbog čega može biti potrebno prilagoditi njihovo doziranje.

Silymarin s hranom, pićem i alkoholom

Silymarin kapsule potrebno je uzimati poslije jela.

Nužno je izbjegavati konzumaciju alkoholnih pića tijekom uzimanja Silymarin kapsula.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoji dovoljno dokaza ili podataka koji bi ukazivali na učinkovitost i sigurnost primjene Silymarin kapsula u trudnica i dojilja, stoga se ne preporučuje primjena ovog lijeka u trudnica i dojilja.

Ako ste trudni ili dojite Silymarin kapsule možete primjenjivati samo kada je to strogo indicirano i u dogovoru s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju Silymarin kapsula na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Silymarin kapsule sadrže boju azorubine (E122) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika):

  • proljev.

Nuspojave nepoznate učestalosti (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

  • mučnina
  • glavobolja
  • alergijske reakcije (moguća je i teška alergijska reakcija npr. anafilaksija).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci