Katena kapsule

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Katena kapsule sadrže?

Djelatna tvar je gabapentin.

Jedna kapsula sadrži 100, 300 ili 400 mg gabapentina.

Pomoćne tvari su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, talk, želatina, titanijev dioksid (E171).

Katena 300 mg kapsule sadrže još žuti željezov oksid (E172).

Katena 400 mg kapsule sadrže još žuti i crveni željezov oksid (E172).

Kako Katena kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja?

Katena 100 mg kapsule su bijele boje i sadrže bijeli prah.

Katena 300 mg kapsule su žute boje i sadrže bijeli prah.

Katena 400 mg kapsule su narančaste boje i sadrže bijeli prah.

Katena 100 mg kapsule: 20 (2x10) kapsula u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Katena 300 i 400 mg kapsule: 50 (5x10) kapsula u PVC//Al blisteru, u kutiji.

Kako čuvati Katena kapsule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što su Katena kapsule i za što se koriste?

Katena kapsule pripadaju skupini lijekova koju nazivamo antiepileptici, a koriste se u liječenju epilepsije i periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca).

Djelatna tvar u Katena kapsulama je gabapentin. Katena kapsule se primjenjuju u liječenju:

 • različitih oblika epilepsije (za napadaje koji su ograničeni na određene dijelove mozga, bez obzira da li su se proširili dalje ili ne). Liječnik će preporučiti Katena kapsule u slučaju kada s postojećim liječenjem nije postignuta potpuna kontrola bolesti. Ako liječnik nije drugačije propisao, Katena kapsule uzimajte kao dodatnu terapiju onoj koju već primate. Katena kapsule se također mogu primjenjivati kao samostalna terapija za liječenje odraslih bolesnika i djece starije od 12godina.
 • periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca). Različite bolesti mogu uzrokovati perifernu neuropatsku bol (najčešće se javlja u nogama i/ili rukama), kao što je šećerna bolest ili herpes zoster (virusna bolest). Bolne senzacije mogu biti opisane kao vrućina, pečenje, pulsiranje, udaranje, probadanje ili oštra, grčevita, jaka, štipajuća bol, obamrlost, bockanje itd.
Doziranje

Kako uzimati Katena kapsule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Liječnik će Vas savjetovati koju dozu lijeka trebate uzimati.

Ako mislite da je učinak Katena kapsula prejak ili preslab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku što je prije moguće.

Način i put primjene

Katena kapsule se uzimaju kroz usta. Uvijek progutajte cijelu kapsulu s dosta vode.

Ako imate više od 65 godina, uzmite uobičajenu dozu Katena kapsula, osim ako imate problema s bubrezima.

Liječnik Vam može propisati drugačiji režim doziranja i/ili dozu ako imate problema s bubrezima.

Epilepsija

Odrasli i adolescenti

Uzimajte onoliko kapsula koliko Vam je propisao liječnik. Liječnik će Vam postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 i 900 mg na dan.

Poslije će Vam liječnik postupno povećavati dozu do najviše 3600 mg/dan, a ukupnu dnevnu dozu morate uzimati podijeljenu u 3 jednake doze (npr. jednom ujutro, jednom popodne i jednom navečer).

Primjena u djece u dobi od 6 i više godina

Nadležni liječnik će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dijete na temelju djetetove tjelesne mase. Liječenje obično započinje s manjom dozom koja se postupno povećava kroz razdoblje od 3 dana.

Uobičajena doza za kontrolu epilepsije je 25-35 mg/kg, a primjenjuje se podijeljena u 3 jednake doze (npr. jednom ujutro, jednom popodne i jednom navečer).

Katena kapsule nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 6 godina. Periferna neuropatska bol

Odrasli

Uzimajte onoliko kapsula koliko Vam je propisao liječnik. Liječnik će Vam postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 i 900 mg na dan.

Poslije će Vam liječnik postupno povećavati dozu do najviše 3600 mg/dan, a ukupnu dnevnu dozu morate uzimati podijeljenu u 3 jednake doze (npr. jednom ujutro, jednom popodne i jednom navečer).

Bolesnici s bolešću bubrega ili na hemodijalizi

Ako imate problema s bubrezima ili idete na hemodijalizu, liječnik Vam može propisati neki drugi način uzimanja ovog lijeka.

Ako uzmete više Katena kapsula nego što ste trebali

Ako ste Vi ili netko drugi slučajno uzeli previše Katena kapsula, ili ako mislite da je dijete progutalo Katena kapsule, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se uputite do najbliže jedinice hitne pomoći. Budući da gabapentin može uzrokovati omamljenost, preporučljivo je upitati nekoga da Vas odveze liječniku ili u bolnicu ili pozvati hitnu medicinsku pomoć. Uzmite preostale kapsule ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Uzimanje veće doze od preporučene može dovesti do povećanja nuspojava uključujući omaglicu, dvoslike, nerazgovjetan govor, gubitak svijesti, omamljenost i blagi proljev.

Ako ste zaboravili uzeti Katena kapsule

Ako ste zaboravili uzeti propisanu dozu lijeka, odmah uzmite propuštenu dozu, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Katena kapsule

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Nemojte prestati uzimati Katena kapsule, osim ako Vam to liječnik nije odredio.

U slučaju prekida liječenja, liječnik će Vas uputiti da postupno smanjujete dozu lijeka tijekom najmanje jednog tjedna. Ako naglo prekinete uzimanje Katena kapsula ili prije nego što Vam liječnik kaže, povećava se rizik pojave epileptičkih napada.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Katena kapsule:

 • ako ste alergični na gabapentin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Katena kapsule.

Budite posebno oprezni s Katena kapsulama:

 • ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam može promijeniti dozu lijeka ili režim doziranja
 • ako tijekom hemodijalize osjetite bol u mišićima i/ili slabost, tada obavijestite liječnika
 • ako se pojave simptomi poput stalne boli u trbuhu, osjećaj mučnine ili povraćanje jer oni mogu biti znak akutne upale gušterače.

Kod manjeg broja bolesnika koji su liječeni antiepilepticima, kao što su Katena kapsule, javile su se misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vam se bilo kada jave ovakve misli, odmah obavijestite Vašeg liječnika.

Važne informacije o potencijalno ozbiljnim reakcijama

Kod manjeg broja bolesnika koji uzimaju Katena kapsule, javlja se alergijska reakcija ili potencijalno ozbiljna kožna reakcija koja se može pogoršati, ako se ne liječi. Potrebno je da možete prepoznati ove simptome na koje treba obratiti pažnju dok uzimate Katena kapsule.

Pročitajte opis tih simptoma pod Odmah obavijestite Vašeg liječnika, ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni“.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, odmah se javite svom liječniku. Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Katena kapsule

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji sadrže morfij

Molimo obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate lijekove koji sadrže morfij jer morfij može pojačati učinak Katena kapsula.

Antacidi za probavne smetnje

Ako se Katena kapsule i antacidi (lijekovi za probavne smetnje) koji sadrže aluminij i magnezij uzimaju istovremeno, apsorpcija Katena kapsula iz želuca se može smanjiti. Stoga se preporuča uzimanje Katena kapsula najranije 2 sata nakon primjene antacida.

Katena kapsule

Ne očekuje se reakcija sa drugim antiepilepticima ili oralnim kontraceptivima.

Katena kapsule mogu imati utjecaja na neke laboratorijske pretrage. Ako trebate obaviti pretragu mokraće, recite liječniku ili bolničkom osoblju da uzimate Katena kapsule.

Katena kapsule s hranom i pićem

Katena kapsule se mogu uzimati neovisno o obroku.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Kod žena koje mogu zatrudnjeti, potrebno je provoditi učinkovitu kontracepciju.

Ne postoje ispitivanja utjecaja Katena kapsula na trudnoću, ali prilikom primjene drugih lijekova za liječenje epileptičkih napadaja zabilježen je rizik za nastanak oštećenja u nerođenog djeteta, pogotovo u slučajevima istovremenog uzimanja više lijekova za liječenje epilepsije.

Ako ustanovite da ste trudni, nemojte naglo prekinuti uzimati Katena kapsule jer bi to moglo imati ozbiljne posljedice za Vas i za Vaše dijete.

Gabapentin, djelatna tvar u Katena kapsulama, izlučuje se u majčino mlijeko. Obzirom da učinak na dojenče nije poznat, ne preporučuje se dojenje djeteta tijekom liječenja Katena kapsulama, osim ako Vam nije drugačije propisao liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima

Katena kapsule mogu uzrokovati omaglicu, pospanost i umor.

Ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava, ne upravljajte vozilima niti strojevima dok ne utvrdite jeste li sposobni obavljati navedene aktivnosti.

Katena kapsule sadrže laktozu (mliječni šećer)

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Odmah obavijestite Vašeg liječnika, ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni:

 • reakcije na koži koje zahtijevaju hitnu liječničku pomoć, oticanje usnica i lica, osip kože i crvenilo i/ili gubitak kose (ovo bi mogli biti simptomi ozbiljne reakcije preosjetljivosti (alergije))
 • neprekidna bol u trbuhu, mučnina ili povraćanje (to bi mogli biti simptomi akutne upale gušterače).

Katena kapsule mogu uzrokovati ozbiljne, po život opasne alergijske reakcije s učinkom na kožu ili druge dijelove tijela, kao što su jetra ili krvne stanice. Ovaj tip reakcije može i ne mora biti popraćen osipom i može zahtijevati bolničko liječenje ili prekid liječenja Katena kapsulama.

Odmah se javite liječniku ako primijetite neke od sljedećih simptoma:

 • osip
 • koprivnjaču
 • vrućicu
 • nateknute žlijezde (otok koji ne prolazi)
 • nateknute usne ili jezik
 • žuto obojenje kože ili bjeloočnica
 • neuobičajene modrice ili krvarenje
 • jaku slabost ili nemoć
 • neočekivanu slabost u mišićima
 • učestale infekcije.

Ovi simptomi mogu biti prvi znaci ozbiljne reakcije. Liječnik će Vas pregledati, kako bi odlučio možete li nastaviti uzimati Katena kapsule.

Ako ste na hemodijalizi, recite Vašem liječniku ako osjetite bol u mišićima i/ili slabost. Druge nuspojave uključuju:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • virusne infekcije
 • pospanost, omaglica, nesigurnost pri hodu (ataksija)
 • umor, vrućica.

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • upala pluća, infekcije dišnog sustava, infekcije mokraćnog sustava, upala uha ili druge infekcije
 • smanjeni broj leukocita (bijelih krvnih stanica)
 • gubitak apetita, povećan apetit
 • neprijateljstvo, smetenost, emocionalna nestabilnost, depresija, tjeskoba, nervoza,poremećaj mišljenja
 • konvulzije, trzanja, poteškoće u govoru, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje, teškoće sa spavanjem, glavobolja, osjetljiva koža, smanjen osjet, problemi s koordinacijom, neuobičajeni pokreti oka, pojačani, smanjeni refleksi ili izostanak refleksa
 • smetnje vida kao što su slabovidnost i dvoslike
 • vrtoglavica
 • povišen krvni tlak (hipertenzija), crvenilo lica uz osjećaj vrućine, proširene krvne žile (vazodilatacija)
 • poteškoće s disanjem, bronhitis, grlobolja, kašalj, suhoća grla ili sluznice nosa
 • povraćanje, mučnina, abnormalnosti zubi, upala desni, proljev, bol u trbuhu, loša probava, zatvor, suha usta ili grlo,nadutost
 • otok lica, promjene na koži nalik krvnim podljevima, osip, svrbež,akne
 • bolovi u zglobovima i mišićima, bol u leđima, trzanje
 • problemi s erekcijom
 • oticanja ruku i nogu, poremećaji hoda, bol, slabost i malaksalost, simptomi nalik  gripi
 • smanjeni broj bijelih krvnih stanica, povećanje tjelesne mase
 • slučajne ozljede, prijelomi,ogrebotine.

Dodatno su u ispitivanjima u djece često zabilježene pojave nasilnog ponašanja i trzajnih pokreta.

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • alergijske reakcije (poput osipa)
 • smanjena pokretljivost
 • ubrzani otkucaji srca
 • oticanje lica, trupa i ekstremiteta
 • promjene nalaza krvi koji ukazuju na bolest jetre
 • pad
 • otežano razmišljanje
 • povišenje razine šećera u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću).

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • sniženje razine šećera u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću)
 • gubitak svijesti.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 • smanjeni broj trombocita (stanice koje sudjeluju u zgrušavanju krvi)
 • halucinacije
 • problemi s neuobičajenim pokretima kao što su migoljenje, trzaji i ukočenost
 • zujanje u ušima
 • grupa nuspojava koje se javljaju zajedno: nateknute vratne limfne žlijezde, temperatura, osip, te upala jetre
 • žutica (žuto obojena koža i oči), upala jetre
 • akutno zatajivanje bubrega, inkontinencija (nemogućnost zadržavanje mokraće)
 • povećanje žljezdanog tkiva dojke, povećanje dojke
 • nuspojave koje se javljaju naglim prekidom uzimanja ovog lijeka (tjeskoba, problemi sa spavanjem, mučnina, bol, znojenje), bol u prsima
 • snižena razina natrija u krvi.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.
Napomena

Sve informacije o lijekovima i homeopatskim proizvodima sadržane na ovim stranicama su namijenjene zdravstvenim djelatnicima u RH.

Svaka osoba koja je dobila pristup podacima na ovim stranicama snosi potpunu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice.

Što su lijekovi na recept?

Većinu lijekova treba uzimati pod nadzorom liječnika.

Oni su namijenjeni bolesnicima, za određeno stanje organizma i zato moraju biti propisani od liječnika na recept.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.