Abdukcija

Objašnjenje pojma Abdukcija:


Odmicanje cijelog ekstremiteta od središnje ravnine tijela ili odmicanje dijela ekstremiteta od njegove uzdužne osi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173