Adeno

Objašnjenje pojma Adeno:


Prefiks kojim se označuje pripadnost strukturi i funkciji žlijezda.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Adeno