Algoterapija

Objašnjenje pojma Algoterapija:


Kupka od algi koja se sastoji od terapije valovima.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173