Amnionska vreća

Objašnjenje pojma Amnionska vreća:


Amnionska vreća je prostor ispunjen tekućinom u kojoj dijete. (plod) pluta u maternici.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Amnionska vreća