Anus (čmar)

Objašnjenje

Otvor na kraju debelog crijeva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175