COX

Objašnjenje pojma COX:


Skraćenica za ciklooksigenaza (vidi).

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: COX