Dijagnostički postupak

Objašnjenje pojma Dijagnostički postupak:


Pokusno davanje antiepileptika osobi u koje nije moguće sa sigurnošću ustanoviti ima li ili nema epilepsiju.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Dijagnostički postupak