Farmakopeja

Objašnjenje pojma Farmakopeja:


Službeni priručnik koji opisuje ljekovite tvari, pomoćna ljekovita sredstva, način njihovog analiziranja i pripreme čime se osigurava kvaliteta lijekova.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Farmakopeja