Fetus

Objašnjenje pojma Fetus:


lod ili dijete u utrobi majke nakon završene embriogeneze, tj nakon 12 tj. trudnoće.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fetus