Fibromijalgija

Objašnjenje pojma Fibromijalgija:


Fibromijalgija (miofascijalni bolni sindrom, fibromiozitis) - skup izvanzglobnih reumatskih poremećaja obilježenih bolovima, osjetljivošću mišića, hvatišta tetiva i okolnih struktura. Ovi poremećaji mogu biti povezani s drugom reumatskom ili nereumatskom bolešću. Bolest nema specifičnih (patognomoničnih) znakova. Dijagnoza se postavlja nakon kliničkog pregleda te isključenja drugih (po zdravlje i život opasnijih) stanja. Liječenje je uspješno, no ponekad može biti dugotrajno. Ponekad je potrebna pomoć psihijatra.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fibromijalgija