Fibroza

Objašnjenje pojma Fibroza:


Stvaranje fibroznog tkiva, primjerice tijekom cijeljenja rana ili drugih oštećenja.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fibroza