Fistula

Objašnjenje pojma Fistula:


Neprirodna komunikacija dvaju šupljih organa ili šupljeg organa i površine tijela.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fistula