Fontanela

Objašnjenje pojma Fontanela:


Prirođene pukotine između lubanjskih kostiju u djece, koje nestaju tijekom druge godine života.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Fontanela