Frenulum

Objašnjenje pojma Frenulum:


Nakupina kože ili sluznice koja ograničava kretanje tog dijela tijela.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Frenulum