Hiperhidroza

Objašnjenje pojma Hiperhidroza:


Pojačano znojenje.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiperhidroza