Hiperparatiroidizam

Objašnjenje pojma Hiperparatiroidizam:


Metabolički poremećaj zbog prekomjerna lučenja paratireoidnog hormona što ima za posljedicu promjene u kostima i visoku koncentraciju kalcija u krvi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiperparatiroidizam