Hiperventilacija

Objašnjenje pojma Hiperventilacija:


Ubrzano ili duboko disanje koje proizvodi nesvjesticu, ukočenost, bol u prsištu, grčevi ekstremiteta.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hiperventilacija