Hipnotici

Objašnjenje pojma Hipnotici:


Sredstva koja izazivaju spavanje.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Hipnotici