Ileitis

Objašnjenje pojma Ileitis:


Upala donjeg dijela tankog crijeva.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173