Imunodeficijencije

Objašnjenje pojma Imunodeficijencije:


Bolest imunog sustava koju uzrokuje virus HIV.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Imunodeficijencije