OB Nova Gradiška

Adresa: Strosmajerova 17

Grad/mjesto: Nova Gradiška ,

Kontakt osoba: Dr. sc. Zoran Jukić, dr. med.

Telefon: 035 21 79 00

Fax: 035 36 43 61

Web: http://www.bolnicang.hr

Lokacija

Pretraživanje adresara

Joナ。 iz kategorije

Sponzorski ト考anci