Allegra 120 mg filmom obložene tablete

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Allegra 120 mg sadrži?

Djelatna tvar je feksofenadinklorid. Jedna tableta sadrži 120 mg feksofenadinklorida.

Drugi sastojci su:

 • Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza, povidon K30, titanijev dioksid (E171), bezvodni koloidni silicijev dioksid, makrogol 400, crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov oksid (E172).

Kako Allegra 120 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Allegra 120 mg filmom obložene tablete, dimenzija 6,1x15,8 mm, su boje breskve, oblika kapsule, s oznakama „012“ na jednoj strani i slovom „e“ na drugoj strani.

Allegra dolazi u blister pakiranju.

Svaka tableta pojedinačno je zapakirana u blister.

Allegra je dostupna u pakiranjima s 2 (samo kao uzorak), 7 i 10 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kako čuvati lijek Allegra?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok valjanosti“ ili „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Allegra i za što se koristi?

Allegra sadrži feksofenadinklorid, koji je antihistaminik.

Allegra 120 mg tablete mogu uzimati odrasli i adolescenti stari 12 i više godina za ublažavanje simptoma povezanih s peludnom groznicom (sezonski alergijski rinitis) kao što su kihanje, osjećaj svrbeža u nosu, curenje iz nosa ili začepljen nos, osjećaj svrbeža očiju, crvenilo i suzenje očiju.

Doziranje

Kako uzimati lijek Allegra?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom, ako niste sigurni.

Odrasli i djeca stara 12 i više godina

Preporučena doza je jedna tableta (120 mg) dnevno. Uzmite tabletu prije obroka, s vodom.

Ovaj lijek počinje ublažavati simptome u roku od 1 sata i učinak traje 24 sata.

Ako se simptomi ne ublaže unutar 5 dana od početka uzimanja lijeka, obavezno se obratite liječniku.

Ako uzmete više lijeka Allegra nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah obavijestite svog liječnika ili najbližu službu hitne pomoći. Simptomi predoziranja u odraslih su omaglica, omamljenost, umor i suha usta.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Allegra

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati lijek Allegra

 • ako ste alergični na feksofenadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Allegra:

 • ako imate problema s jetrom ili bubrezima,
 • ako imate ili ste ikada imali srčanu bolest, s obzirom da ovaj lijek može uzrokovati ubrzane ili nepravilne srčane otkucaje,
 • ako ste starije dobi.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja lijeka Allegra obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Drugi lijekovi i Allegra

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Lijekovi koji se uzimaju za liječenje loše probave, a sadrže aluminij i magnezij, mogu utjecati na djelovanje lijeka Allegra, smanjujući količinu apsorbiranog lijeka.

Preporučuje se napraviti razmak od oko 2 sata između uzimanja lijeka Allegra i sredstva protiv loše probave.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne uzimajte lijek Allegra ako ste trudni, osim ako to nije neophodno. Allegra se ne preporučuje tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da Allegra utječe na sposobnost vožnje ili upravljanja strojevima. Međutim, prije nego vozite ili upravljate strojevima morate provjeriti da Vam lijek ne uzrokuje pospanost ili omaglicu.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek Allegra i odmah se obratite liječniku ako primijetite:

 • oticanje lica, usana, jezika ili grla i probleme s disanjem, jer to mogu biti znakovi ozbiljne alergijske reakcije.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

 • glavobolja
 • omamljenost
 • mučnina
 • omaglica

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

 • umor/pospanost

Ostale nuspojave (učestalost nepoznata: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka) koje se mogu javiti:

 • otežano spavanje (nesanica)
 • poremećaji spavanja
 • ružni snovi
 • nervoza
 • brzi ili nepravilni srčani otkucaji
 • proljev
 • osip i svrbež kože
 • koprivnjača
 • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu uzrokovati oticanje lica, usana, jezika ili grla, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, stezanje u prsima i otežano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci