Claritine Alergija

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Claritine Alergija sadrži?

Djelatna tvar je loratadin.

Jedna tableta sadrži 10 mg loratadina.

Drugi sastojci su laktoza hidrat, kukuruzni škrob i magnezijev stearat.

Kako Claritine Alergija izgleda i sadržaj pakiranja?

Tableta.

Bijele do bjelkaste ovalne tablete s utisnutom oznakom tikvice i zdjelice, razdjelnom crtom te oznakom "10" na jednoj strani.

Claritine Alergija tablete dostupne su u pakiranju od 10 tableta.

Kako čuvati Claritine Alergija?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru iza oznake "Rok valjanosti".

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu tableta.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Claritine Alergija i za što se koristi?

Puni naziv ovog lijeka je Claritine Alergija tablete.

Što je Claritine Alergija?

Claritine Alergija tablete sadrže djelatnu tvar loratadin, koja pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom "antihistaminici".

Kako Claritine Alergija djeluje?

Claritine Alergija pomaže u olakšavanju alergijskih simptoma sprječavajući učinke tvari pod nazivom "histamin", koja se stvara u organizmu kad ste na nešto alergični.

Kada je potrebno uzimati Claritine Alergija?

Claritine Alergija tablete ublažavaju simptome povezane s alergijskim rinitisom (npr. kod peludne groznice), poput kihanja, curenja ili svrbeža nosa, peckanja ili svrbeža očiju u odraslih i djece starije od 6 godina čija je tjelesna težina veća od 30 kg.

Claritine Alergija tablete se također mogu primijeniti za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrbež, crvenilo te brojnost i veličina osipa).

Učinak Claritine Alergija tableta traje cijeli dan i to bi Vam trebalo pomoći da nastavite s normalnim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Doziranje

Kako uzimati Claritine Alergija?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s Vašim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu, ako je ne možete progutati cijelu.

Koliko lijeka uzeti?

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Djeci u dobi od 6 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini

Tjelesna težina veća od 30 kg

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje.

Ako Vaše dijete pripada u ovu skupinu, a ne zna primjeniti tabletu, za njega je prikladnija primjena tekućih farmaceutskih oblika (sirup).

Tjelesna težina 30 kg ili manja

Nemojte davati Claritine Alergija. Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu u dobi od 6 do 12 godina tjelesne težine 30 kg ili manje.

Claritine Alergija se ne preporučuje u djece mlađe od 6 godina.

Odrasli i djeca s teškim problemima s jetrom

Odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg

Uzmite jednu tabletu svaki drugi dan uz čašu vode, s hranom ili bez nje. Međutim, prije nego što uzmete ovaj lijek, morate se obratiti svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako uzmete više lijeka Claritine Alergija nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Claritine Alergija nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ne očekuju se ozbiljni problemi, međutim, možete imati glavobolju, ubrzano kucanje srca ili osjetiti pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Claritine Alergija

 • Ako ste zaboravili uzeti svoju dozu, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Claritine Alergija

 • ako ste alergični na loratadin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Claritine Alergija:

 • ako imate bolest jetre
 • ako ste naručeni na neki kožni test za alergije. Nemojte uzimati Claritine Alergija dva dana prije testiranja, zato što to može utjecati na rezultate testa.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Claritine Alergija.

Djeca

Nemojte davati Claritine Alergija djeci mlađoj od 6 godina ili djeci u dobi od 6 do 12 godina tjelesne težine manje od 30 kg. Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu u dobi od 6 do 12 godina tjelesne težine manje od 30 kg. Prikladnija je primjena tekućih farmaceutskih oblika (sirup).

Drugi lijekovi i Claritine Alergija

Nuspojave lijeka Claritine Alergija mogu se pogoršati kada se Claritine Alergija uzima zajedno s lijekovima koji mijenjaju djelovanje nekih enzima odgovornih za metabolizam lijekova u jetri.

Međutim, u kliničkim ispitivanjima nije opaženo pogoršavanje nuspojava loratadina kada se uzima s lijekovima koji utječu na djelovanje tih enzima.

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Claritine Alergija s alkoholom

Claritine Alergija nije pokazao pojačavanje učinka alkoholnih pića.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Preporuča se, kao mjeru predostrožnosti, izbjegavati primjenu lijeka Claritine Alergija tijekom trudnoće. Ako dojite, nemojte uzimati Claritine Alergija. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

U kliničkim ispitivanjima u kojima se procjenjivala sposobnost upravljanja vozilima nije primijećen negativan utjecaj u bolesnika koji su primali loratadin. Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će Claritine Alergija izazvati omamljenost ili smanjenje opreznosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi osjete omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Claritine Alergija sadrži laktozu

Claritine Alergija tablete sadrže laktozu. Stoga, ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece u dobi iznad 12 godina su:

 • omamljenost
 • glavobolja
 • pojačan apetit
 • poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

 • glavobolja
 • nervoza
 • umor.

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) također su opažene nakon stavljanja loratadina u promet:

 • jake alergijske reakcije (uključujući oticanje)
 • omaglica
 • konvulzije
 • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
 • mučnina
 • suha usta
 • nelagoda u želucu
 • tegobe s jetrom
 • ispadanje kose
 • osip
 • umor.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci