Flonidan direkt 10 mg raspadljive tablete za usta

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Flonidan direkt 10 mg raspadljive tablete za usta

Što Flonidan direkt 10 mg raspadljive tablete za usta sadrže?

Djelatna tvar je loratadin.

Jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 10 mg loratadina.

Pomoćne tvari: aroma slatke naranče; aspartam; citratna kiselina, bezvodna; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; kukuruzni škrob, bezvodni; laktoza, bezvodna; magnezijev stearat; karmelozanatrij, umrežena; manitol; sorbitol; krospovidon; silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani; polisorbat 80; povidon; celuloza, mikrokristalična.

Kako Flonidan direkt izgleda i sadržaj pakiranja?

Flonidan direkt 10 mg raspadljiva tableta za usta je bijela, okrugla, plosnata tableta.

7 (1x7) raspadljivih tableta za usta u blisteru (Al/Al), u kutiji.

14 (2x7) raspadljivih tableta za usta u blisteru (Al/Al), u kutiji.

Kako čuvati Flonidan direkt?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte u originalnom pakiranju, radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju, iza oznake "Rok valjanosti".

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite neku promjenu u izgledu tableta.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Flonidan direkt i za što se koristi?

Puni naziv Vašega lijeka je Flonidan direkt 10 mg raspadljive tablete za usta.

Flonidan direkt suraspadljive tablete za usta“ što znači da su to tablete koje se postepeno otapaju u Vašim ustima.

Što je Flonidan direkt?

Flonidan direkt sadrži djelatnu tvar loratadin koja pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom antihistaminici.

Kako djeluje Flonidan direkt?

Flonidan direkt pomaže u smanjenju simptoma alergije tako što zaustavlja učinke tvari koja se zove „histamin“, a koja se oslobađa u tijelu kod alergijske reakcije.

Kada treba uzeti Flonidan direkt?

Flonidan direkt ublažava simptome alergijskog rinitisa (npr. peludne groznice) kao što su kihanje, curenje ili svrbež nosa, te peckanje ili svrbež očiju u odraslih i djece starije od 2 godine i teže od 30 kg.

Flonidan direkt se također može primjenjivati za ublažavanje simptoma urtikarije (svrbeža i crvenila kože) koja je često poznata i kao koprivnjača.

Učinak Flonidan direkt tableta trajat će tijekom čitavog dana i pomoći Vam da nastavite s uobičajenim dnevnim aktivnostima i da normalno spavate.

Doziranje

Kako uzimati Flonidan direkt?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno doziranje

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan, s hranom ili bez nje.

Djeci u dobi od 2 do 12 godina, doza se određuje prema tjelesnoj težini

Tjelesna težina veća od 30 kg

Uzmite jednu tabletu jedanput na dan, s hranom ili bez nje.

Ako Vaše dijete spada u ovu skupinu, a ne zna primijeniti raspadljive tablete za usta, za njega postoje prikladniji farmaceutski oblici (sirup).

Tjelesna težina 30 kg ili manja

Nemojte davati Flonidan direkt. Postoje druge formulacije koje su pogodnije za djecu u dobi od 2 do 12 godina tjelesne težine 30 kg ili manje.

Flonidan direkt se ne smije primijeniti u djece mlađe od 2 godine.

Način primjene Flonidan direkt 10 mg raspadljivih tableta za usta

Raspadljiva tableta za usta je vrsta tablete koja se postepeno otapa u ustima.

Tabletu stavite na jezik i čekajte dok se potpuno ne rastopi.

Cijelu tabletu nemojte progutati niti popiti.

Raspadljive tablete za usta Flonidan direkt lako su lomljive, pa ih pažljivo vadite iz pakiranja i to samo suhim rukama.

Prelomite blister duž probušene linije.

Skinite s otvora pokrovnu foliju u smjeru strelice i pažljivo izvadite tabletu. Tableta se ne smije gurati kroz zatvorenu pokrovnu foliju.

Skinite s otvora pokrovnu foliju u smjeru strelice i pažljivo izvadite tabletu. Tableta se ne smije gurati kroz zatvorenu pokrovnu foliju.

Raspadljive tablete za usta Flonidan direkt se u dodiru sa slinom u ustima rastapaju pa ih ne treba piti s vodom ili drugim napicima.

Bolesnici s problemima s jetrom

Ako imate ozbiljnih problema s jetrom Vaš liječnik ili ljekarnik može Vam savjetovati da preporučenu dozu uzimate svaki drugi dan. Ako se to odnosi na Vas, slijedite njihove upute.

Ako uzmete više tableta Flonidan direkt nego što ste trebali

Ako uzmete više Flonidan direkt 10 mg raspadljivih tableta za usta nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku. Ne očekuju se ozbiljniji problemi, iako možete dobiti glavobolju, može doći do ubrzanog kucanja srca ili osjetiti pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Flonidan direkt

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je čim se sjetite, a zatim lijek nastavite uzimati po uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte uzimati Flonidan direkt:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na loratadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka
 • ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Flonidan direkt:

 • ako imate bolest jetre
 • ako trebate napraviti bilo kakve kožne alergijske testove. Nemojte uzimati Flonidan direkt dva dana prije planiranih testova. Razlog tome je mogući utjecaj lijeka na rezultate testova.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svojim liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Flonidan direkt.

Djeca

Nemojte davati Flonidan direkt djeci mlađoj od 2 godine ili djeci između 2 i 12 godina starosti koja su lakša od 30 kg. Postoje drugi, prikladniji farmaceutski oblici za djecu između 2 i 12 godina starosti koja su lakša od 30 kg.

Drugi lijekovi i Flonidan direkt

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Flonidan direkt s hranom, pićem i alkoholom

Flonidan direkt raspadljive tablete za usta nije potrebno uzimati s vodom ili tekućinom.

Flonidan direkt može se uzeti neovisno o obroku.

Flonidan direkt nije pokazao pojačavanje učinaka alkoholnih pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Flonidan direkt ako ste trudni.

Nemojte uzimati Flonidan direkt ako dojite. Loratadin se izlučuje u majčino mlijeko. Nisu dostupni podaci o utjecaju na plodnosti u muškaraca/žena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se uzme u preporučenoj dozi, ne očekuje se da će Flonidan direkt izazvati omamljenost ili smanjenje budnosti. Međutim, vrlo rijetko neki ljudi mogu osjetiti omamljenost, što može utjecati na njihovu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Flonidan direkt sadrži aspartam

Aspartam je izvor fenilalanina. Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

Flonidan direkt sadrži laktozu i sorbitol

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave sljedećih nuspojava, odmah prestanite s uzimanjem lijeka te se javite liječniku:

 • kožni osip
 • oticanje lica, jezika, grla, poteškoće s disanjem (angioedem, anafilaktički šok)

Najčešće prijavljene nuspojave u odraslih i djece starije od 12 godina:

 • omamljenost
 • omamljenost
 • pojačan apetit
 • poteškoće sa spavanjem.

Najčešće prijavljene nuspojave u djece u dobi od 2 do 12 godina su:

 • glavobolja
 • nervoza
 • umor.

Sljedeće vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba) također su zabilježene nakon stavljanja lijeka loratadin u promet:

 • reakcije preosjetljivosti (uključujući angioedem i anafilaksu)
 • omaglica
 • napadaji
 • nepravilni ili ubrzani otkucaji srca
 • mučnina
 • suha usta
 • nelagoda u želucu
 • problemi s jetrom
 • gubitak kose
 • gubitak kose
 • gubitak kose

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci