Herplexim krema

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis

Što Herplexim krema sadrži?

Djelatna tvar je aciklovir.

Jedan gram kreme sadrži 50 mg aciklovira.

Pomoćne tvari su: propilenglikol; glicerilstearat makrogol 100 stearat; cetilni i stearilni alkohol; parafin, tekući; vazelin, bijeli; natrijev laurilsulfat; voda, pročišćena.

Kako Herplexim krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Herplexim krema je bijela, homogena krema.

5 ili 10 grama kreme u aluminijskoj tubi s nastavkom, u kutiji.

Kako čuvati Herplexim kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.

Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Herplexim krema i za što se koristi?

Herplexim krema sadrži aciklovir, antivirusni lijek za lokalnu primjenu na koži. Herplexim krema se primjenjuje za lokalno liječenje infekcija kože uzrokovanih herpes simplex virusima, uključujući infekciju kože koja se pojavljuje u području spolovila (primarni i recidivirajući herpes genitalis), kao i infekciju usnica i kože u području usta i nosa tzv. groznica (herpes labialis).

Doziranje

Kako primjenjivati Herplexim kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije i poslije nanošenja Herplexim kreme obavezno operite ruke.

Herplexim kremu trebate primijeniti što ranije, pri pojavi prvih simptoma (npr. bockanje, svrbež, pečenje) koji najčešće prethode izbijanju mjehurića na koži.

Herplexim kremu treba nanijeti na kožne promjene, odnosno kožne promjene u nastajanju što ranije po nastanku infekcije. Osobito je važno da liječenje ponovnog javljanja bolesti započne neposredno prije ili na prvi znak izbijanja kožnih promjena.

Primjena u odraslih i djece

Herplexim krema se nanosi u tankom sloju 5 puta na dan u razmacima od otprilike 4 sata. Kremu nije potrebno primjenjivati tijekom noći.

Liječenje Herplexim kremom treba trajati barem 4 dana u slučaju herpesvirusne infekcije usnica, odnosno 5 dana u slučaju genitalnog herpesa. Ako nakon 5 dana ne dođe do potpunog nestanka kožnih promjena, liječenje možete nastaviti tijekom narednih 5 dana. Ako ni nakon toga ne dođe do izlječenja, obratite se svom liječniku.

Ako primijenite više Herplexim kreme nego što ste trebali

Predoziranje pri lokalnoj primjeni Herplexim kreme nije vjerojatno s obzirom na ograničenu apsorpciju lijeka preko kože.

Herplexim krema je namijenjena za lokalnu primjenu na koži. Ako je slučajno progutate, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Slučajno ponovljeno oralno predoziranje aciklovirom tijekom nekoliko dana može imati za posljedicu gastrointestinalne (mučnina i povraćanje) i neurološke učinke (glavobolja i smetenost).

Ako ste zaboravili primijeniti Herplexim kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Herplexim kremu, primijenite je čim se sjetite. Ukoliko je vrijeme za sljedeću primjenu, preskočite propuštenu dozu.

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Herplexim kremu:

  • ako ste preosjetljivi na aciklovir, valaciklovir, ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Herplexim kremu:

  • ako je Vaš imunološki sustav oslabljen zbog bolesti i stoga ste manje otporni na različite infekcije (npr. ako bolujete od HIV infekcije ili AIDS-a ili ste imali transplantaciju koštane srži).

Liječnik će razmotriti opravdanost primjene ovog lijeka u ovakvih bolesnika.

Ne primjenjujte Herplexim kremu na sluznicu usta, oka ili rodnice (vagine). U slučaju da krema dođe u oči, obilato isperite oči hladnom vodom. Ako se jave simptomi iritacije sluznice očiju, obratite se liječniku.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, javite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i Herplexim krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Pri lokalnoj primjeni ovog lijeka nisu opažene interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena Herplexim kreme tijekom trudnoće opravdana je kada moguća korist za trudnicu prevladava moguće rizike po fetus.

Nakon lokalne primjene Herplexim kreme na koži sustavna apsorpcija lijeka je izrazito niska pa se ne očekuje pojava značajne količine lijeka u majčinom mlijeku. Stoga se Herplexim krema, prema odluci liječnika, smije primjenjivati tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o štetnom utjecaju lokalno primijenjenog aciklovira u terapijskim dozama na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Herplexim krema sadrži cetilni i stearilni alkohol

Cetilni i stearilni alkohol može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Herplexim krema sadrži propilenglikol

Propilenglikol može nadražiti kožu.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Herplexim kremu i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na sljedeće ozbiljne nuspojave (možda će biti potrebno hitno medicinsko liječenje):

  • Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): alergijske reakcije kod kojih se javljaju osip, svrbež, crvenilo, oticanje usana, jezika, lica ili drugih dijelova tijela, gušenje.

Ostale nuspojave uključuju:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

  • prolazno žarenje i peckanje kože na mjestu primjene
  • blaga suhoća ili ljuštenje kože
  • svrbež.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

  • crvenilo kože, oteklina i upalni mjehurići (kontaktni dermatitis)
  • kožni osip.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci