Plimycol krema

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Plimycol krema

Što Plimycol krema sadrži?

1g kreme sadrži 10 mg klotrimazola.

Drugi sastojci: cetilni alkohol, stearilni alkohol, cetilpalmitat, bijeli vazelin, benzilni alkohol, sorbitanstearat, polisorbat 60, propilenglikol, pročišćena voda.

Kako Plimycol krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Plimycol krema je bijele boje.

Pakiranje sadrži 20 g kreme u aluminijskoj tubi, u kutiji.

Kako čuvati Plimycol kremu?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili tubi iza oznake

„Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Primjena

Što je Plimycol krema i za što se koristi?

Plimycol krema je antimikotik za lokalno liječenje (na kožu). Sadrži djelatni sastojak klotrimazol, iz skupine lijekova s protugljivčnim djelovanjem a nazivaju se imidazoli.

Lijek je namijenjen za primjenu u odraslih i djece iznad 12 godina za liječenje infekcija kože  uzrokovanih gljivicama.

Doziranje

Kako primjenjivati Plimycol kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Potrebno je pridržavati se uputa da bi lijek mogao pravilno djelovati. Lijek je namijenjen za primjenu u odraslih i djece starije od 12 godina.

Plimycol krema namijenjena je samo za primjenu na koži.

Dva puta na dan (ujutro i uvečer) nanesite tanak sloj kreme na oboljele dijelove kože i utrljajte je. Većinom je dovoljna mala količina kreme (½ cm) za površinu veličine dlana. Prije nanošenja kreme oboljelo mjesto dobro operite i osušite.

Trajanje primjene

Liječenje treba trajati od 2 do 4 tjedna, ovisno o proširenosti i jačini promjena na koži.

Kako biste spriječili ponovnu infekciju, liječenje se mora nastaviti još 2 tjedna nakon nestanka svih simptoma i znakova bolesti. Ako su simptomi bolesti i dalje prisutni nakon 4 tjedna liječenja, obratite se svome liječniku.

Što još možete učiniti za liječenje infekcije?

Odjeću i ručnike koji dođu u dodir s oboljelim dijelom kože treba zamijeniti svaki dan. To će pomoći u liječenju i spriječiti infekciju drugih dijelova tijela kao i drugih osoba.

Ako primijenite više Plimycol kreme nego što ste trebali

Vjerojatnost predoziranja nakon lokalne primjene Plimycol kreme je vrlo mala.

Ako ste zaboravili primijeniti Plimycol kremu

Ako ste zaboravili primijeniti Plimycol kremu, upotrijebite je onda kad se sjetite te nastavite s primjenom prema uputi.

Ako prestanete primjenjivati Plimycol kremu

Liječenje ne smijete prekinuti prije vremena ili odmah po nestanku simptoma, osim ako Vam to nije savjetovao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Mjere opreza

Nemojte primjenjivati Plimycol kremu:

  • ako ste preosjetljivi na djelatnu tvar klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Plimycol kremu.

Tijekom primjene Plimycol kreme izbjegavajte izlaganje oboljelih dijelova kože sunčevom svijetlu, dodir s očnom spojnicom ili ozlijeđenim bubnjićem uha.

Krema ne smije doći u kotakt s sluznicom oka i usta.

U slučaju preosjetljivosti i nadraženosti prekinite primjenu lijeka.

Drugi lijekovi i Plimycol krema

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nije poznato moguće međudjelovanje Plimycol kreme i drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Uporaba Plimycol kreme u trudnoći dopuštena je samo ako Vam to savjetuje Vaš liječnik.

Ako dojite, Plimycol  kremu ne smijete koristiti bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom.

Plimycol krema sadrži cetilni i stearilni alkohol te propilenglikol

Plimycol krema sadrži cetilni i stearilni alkohol koji mogu izazvati lokalne kožne reakcije. Plimycol krema također sadrži propilenglikol koji može nadražiti kožu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kod primjene Plimycol kreme nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga. Nuspojave razvrstane po učestalosti možemo klasificirati kao:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10000 bolesnika)

  • iritacija kože, pečenje ibol.

Nepoznata učestalost

  • svrbež, crvenilo, kožne reakcije preosjetljivosti.

Ako se nabrojene nuspojave pojave prvi put ili se stanje pogorša, prestanite upotrebljavati Plimycol kremu i obratite se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Preuzmite uputu u lijeku u PDF formatu.

Što su bezreceptni lijekovi?

Lijekovi koji su dokazano sigurni za uporabu u samoliječenju, dakle za koje ne treba prethodna liječnička preporuka, mogu se u ljekarnama nabaviti bez recepta.

Izdavanje manjeg broja takvih lijekova dozvoljeno je i u drogerijama.

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku priloženu u ambalaži. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Sponzorski članci