Terralin protect

Sve informacije o lijekovima i medicinskim proizvodima isključivo su informativne prirode. Svrha objavljenih informacija nije davanje potpunih informacija o primjeni, doziranju, mjerama opreza, uputama, upozorenjima i mogućim nuspojavama, interakcijama s drugima lijekovima i alergijskim reakcijama.

Napomena
Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svoj liječnika ili ljekarnika.
Opis
Terralin protect

Osnovna obilježja

  • nova formula ugodnog mirisa
  • ne sadrži fenole, aldehide niti lako hlapljive supstancije
  • ima širok spektar antimikrobnog djelovanja na bakterije (uključujuči Mycobacterium TBC), gljivice i viruse (HBV, HIV, rota virus)
  • ispitan je i primjenjiv na raznim materijalima kao što su akrilno staklo (inkubatori), me-tali i obojene površine
  • prikladan je za primjenu u prostorima za pripremu hrane
  • djelotvoran je u izuzetno niskim koncentracijama
  • jednostavna primjena: doziranje s čepom za doziranje kod boce od 2 litre

Sastav

100 g otopine sadrži sljedeće djelatne tvari: 22 g benzalkonij klorid, 17 g fenoksietanol, 0,9 g aminoalkilglicin; označavanje prema Regulativi (EZ) br. 648/2004: 5-15 % neinski surfaktanti, parfemi.

Pakiranje

Boca 2 l, kanistar 5 l

Koncentracije za primjenu

Djelotvornost

Koncentracija

Kontaktno vrijeme

baktericid EN 13697 (prema VAH certifikatu)

0,5% (5 ml/L)

60 min.

baktericid (prema VAH certifikatu)

2% (20 ml/L)

15 min.

tuberkulocid EN 14348

0,5% (5 ml/L)

2 h

tuberkulocid (prema VAH certifikatu)

2% (20 ml/L)

2 h

levurocid EN 13697 (prema VAH certifikatu)

0,5% (5 ml/L)

60 min.

levurocid (prema VAH certifikatu)

2% (20 ml/L)

15 min.

fungicid EN 1650

0,5% (5 ml/L)

60 min.

fungicid EN 13697

0,5% (5 ml/L)

60 min.

virusi s ovojnicom (uklj. HIV, HBV, HCV) (prema DVV / RKI smjernicama)

0,5% (5 ml/L)

60 min.

adenovirus (prema DVV)

2% (20 ml/L)

4 h

norovirus (čisti uvjeti)

1% (10 ml/L)

2 h

norovirus (onečišćeni uvjeti)

2% (20 ml/L)

2 h

rotavirus (prema DVV)

0,25% (2,5 ml/L)

15 min.

Primjena

Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje površina i inventara u zdravstvu.

Dezinfekcija i čišćenje svih vrsta površina (podova, zidova, inventara, inkubatora) u zdravstvenim ustanovama i sanitarnim prostorima.

Doziranje

Terralin® protect je koncentrat koji se razrjeđuje običnom vodom do otopine potrebne koncentracije.

Dobivenom otopinom prebrišu se željene površine.

S&M dozator olakšava razrjeđivanje: 20 ml koncentrata (izlije se jednim naginjanjem) + vode do 8l = 0.25%-tna otopina.

Mjere opreza

Kod primjene preparata preporuča se nošenje zaštitnih rukavica.

Preparat se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

Zbog određenog stupnja toksičnosti proizvoda (blaga toksičnost) treba izričito izbjegava-ti gutanje.

Izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Dijelove tijela koji su došli u dodir s preparatom dobro isprati vodom.

U slučaju kontakta s očima potrebno je vodom temeljito isprati oči i potražiti savjet Iiječnika.

Što su medicinski proizvodi?

Medicinski proizvod jest instrument, naprava, uređaj, program, materijal ili drugi proizvod za humanu uporabu koji svoju osnovnu namjenu ne postiže na temelju farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih svojstava i koji se upotrebljava samostalno ili u kombinaciji s programskom podrškom neophodnom za njegovu pravilnu uporabu.

Sponzorski članci