Albumin

Objašnjenje pojma Albumin:


Vrsta bjelančevina dobro topiva u vodi koju nalazimo u mlijeku, jajima, mišićima, krvi i mnogim tkivima i tekućinama u povrću.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Albumin