Aneurizma

Objašnjenje pojma Aneurizma:


Nenormalno proširenje bilo koje žile, najčešće aorte i arterija.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Aneurizma