Anoreksija

Objašnjenje pojma Anoreksija:


Poremećaj uzimanja hrane koji se očituje u nedostatku želje ili volje da se jede zbog raznih psiholoških razloga.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Anoreksija