Citomegalovirus

Objašnjenje

Virus koji zarazi stanice i uzrok je da se one povećaju. U novorođenčadi zaraženoj virusom razvijaju se mentalni i senzorni poremećaji.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Citomegalovirus