Dermatologija

Objašnjenje pojma Dermatologija:


Medicinska disciplina koja se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem kožnih bolesti

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Dermatologija