Dezorijentacija

Objašnjenje

Poremećaj svijesti o vremenu, mjestu ili osobi.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.175

Članci sa pojmom: Dezorijentacija