Dijabetes

Objašnjenje pojma Dijabetes:


Mellitus šećerna bolest, poremećaj u metabolizmu ugljikohidrata zbog manjka lučenja inzulina. Označava ga visoka razina šećera u krvi i ima kao posljedicu slaboću, često uriniranje i povećanu žeđ i glad.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Dijabetes