Eradikacija

Objašnjenje pojma Eradikacija:


Potpuno uništenje uzročnika zarazne bolesti koja tada nestaje i ne može se ponovo javiti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173