Eritrociti

Objašnjenje pojma Eritrociti:


Crvena krvna stanica, između ostalog sadrži bjelančevinu hemoglobin i metal Željezo (Fe), igra važnu ulogu u alveolarnoj izmjeni plinova te staničnoj respiraciji odnosno u preuzimanju, transportu i predavanju kisika iz udahnutog zraka te preuzimanju, tran

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Eritrociti