Etiologija

Objašnjenje pojma Etiologija:


Uzrok bolesti.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Etiologija