Faktori rasta

Objašnjenje pojma Faktori rasta:


Činioci koji stimuliraju mitotsku diobu stanica i posljedično rast ili regeneraciju pojedinih organa ili cijelog organizma.

  • Broj pojmova u rječniku: 2.173

Članci sa pojmom: Faktori rasta